album

BubbleShare: Share photos - Craft Ideas

dimarts, 12 de maig de 2009

Exercici: La M i la N

co_fiar..................pa_flet.................e_filar.................i_fermeria a_fibi....................si_fonia...............à_fora.................i_flar trio_f....................co_fessar.............i_finit..................è_fasi i_fern...................ni_fa....................xa_frè..................sa_faina a_fitrió................co_firmar............tru_fo .................circu_ferència

dilluns, 11 de maig de 2009

Respostes:

confiar..................pamflet.................enfilar.................infermeria
amfibi....................simfonia...............àmfora.................inflar
triomf....................confessar.............infinit..................èmfasi
infern...................nimfa....................xamfrà..................samfaina
amfitrió................confirmar............trumfo .................
circumferència

dijous, 7 de maig de 2009

La M i la N

M/N

M
Escrivim m davant de b, p, m:
Campana, commoure, empipar, Gemma, ombra, rambla... Són excepcions els compostos com: benparlat, enmig, granment, tanmateix...

Escrivim m davant de f:
Amfibi, amfiteatre, àmfora, circumferència, èmfasi, nimfa, pamflet, paranimf, samfaina, simfonia , triomf , trumf , xamfrà...Són excepcions de grups començats en:
-Con-:Confecció,confèrencia,confessar,conflicte,confluència
-En-:enfadar,enfeinat,enfilar,enfocar,enfonsar...
-In -: infermer,infern,infidel,infinit,inflamar,inflar,influència,informe...

N
Escrivim n davant de v:
Canvi,conveni,convocar,enveja,invent,Són excepcions:circumval·lació,travia,triumvir...

dimarts, 16 de desembre de 2008

Narració

Havia una begada dos nens, Fran i Nadi en una casa abandonada i van decidir anar cada tarda a passar l'estona. Un dia es van adonar que els mobles estaven canviats, llavors van dir de posar una camara de video que tenia la mare de Nadi, Fran mentre comia uns pinchitos que li habia fet el seu pare. Nadi va encendre la camara i la va posar a una estanteria on hi havien els llibres. Després al dia següent van veure el video i era un home pobre que per les nits anava a dormir, però es van fixar i el home tenia la roba tacada de sang. Van decidir mirar que passava, van veure a les notícies que un home molt semblat habia matat a una dona sobre aquesta zona. Van portar la cinta a la policia i van reconèixer a l'assassí, a la nit següent van anar a per ell i ho van arrestar. A Fran i Nadi li van donar una medalla per la col·laboració.

Critica de:American history x

Es una pel·licula sobre els nacis, un home jove fa una colla amb mes nacis i estan en contra dels negres els grocs i tots els que no siguin americans.
Yo crec que es una pel·licula molt bona sobre com eren els nacis, es molt violenta perque donaben pallissas a lo bestia i ami em va agradar moltissim.

dimecres, 10 de desembre de 2008

dimarts, 9 de desembre de 2008

Pelicula