album

BubbleShare: Share photos - Craft Ideas

dimarts, 12 de maig de 2009

Exercici: La M i la N

co_fiar..................pa_flet.................e_filar.................i_fermeria a_fibi....................si_fonia...............à_fora.................i_flar trio_f....................co_fessar.............i_finit..................è_fasi i_fern...................ni_fa....................xa_frè..................sa_faina a_fitrió................co_firmar............tru_fo .................circu_ferència

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada